Események archív
Hírek, információk
Bemutatkozás
Foglalkoztatási paktumok
Projektek, pályázatok
Tanácsadás
Keres-kínál
Pályaorientáció
Dokumentumtár
Galéria
Vas megyei HR-klub
 
Név:
E-mail:
Cím: 9700 Szombathely,
Petőfi Sándor u. 1/B.
Telefon: 06-94/326-048
Fax: 06-94/326-049
E-mail: komlenecz kukac vas-hvk pont axelero pont net
 

A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum tevékenységei, eredményei

Aláírás:

2004. május 14. (71 alapító szombathelyi szervezet: 24 vállalkozás, 11 érdekképviselet, 20 képző intézmény, 16 non profit és egyéb szervezet)

2010 júniusában további 5 vállalkozás csatlakozása.

 Menedzsment szervezet:

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ (2005. júniustól)

      Paktum menedzser: Komlenecz Ildikó

 Tevékenységek 2005-2010:

 1. Alapdokumentumok, tanulmányok kidolgozása

- Irányító Csoport ügyrend kidolgozása

Az Irányító Csoport működését szabályozó ügyrendet a 2007. április 27-i ülésén fogadta el az Irányító Csoport. Az ügyrend célja, hogy rögzítse az Irányító Csoport szervezeti rendjét és működésének szabályait.

- Szombathely város és vonzáskörzete helyi foglalkoztatási stratégiájának kidolgozása

A Paktum aláírását követően a partnerszervezetek megfogalmazták azokat a célkitűzéseket, amelyekre az együttműködésüket alapozni kívánták. A stratégia részeként készült SWOT analízishez kapcsolódó megállapítások, a paktum célrendszere, valamint a beavatkozási területek alapján épült fel a város foglalkoztatási stratégiájának váza, melyben különböző, foglalkoztatást érintő stratégiák, akcióprogramok kerültek megfogalmazásra. A foglalkoztatási stratégia 2007-ben került kidolgozásra.

- Szombathely város humán erőforrás térképének elkészítése

Egy kvantitatív felmérés, mely tartalmazza, hogy mekkora Szombathelyen az aktív munkaerő létszáma, megoszlása korcsoport, képzettség, foglalkoztató típusa szerint. A tanulmány végén összefoglaló helyzetkép készült. A humán erőforrás térkép elkészítésére 2006-ban került sor.

- Meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése

Kvantitatív felmérés, mely számszerűen tartalmazza a Szombathelyen gazdálkodó szervezeteket ágazati besorolás, foglalkoztatottak száma, gazdasági potenciál alapján. A felmérés elkészítésére 2006-ban került sor.

- Kompetencia kézikönyv kidolgozása

Gazdaságfejlesztési szervezetek érintett tagjaival készített interjúgyűjtemény, melynek célja a készségek, gazdasági ismeretek felmérése, illetve egy személyre szabott szervezeti stratégia, valamint az ehhez illeszkedő fejlesztési, képzési program kidolgozása volt. A kézikönyv 2006-ban készült el.

- Befektetés-ösztönzési program kidolgozása

Szombathely város ingatlankínálatát is tartalmazó írásos és elektronikus bemutatkozó anyag (3000 db kiadvány és 1500 db befektetési CD-rom), mely a városba betelepülni kívánó cégek első megkeresése céljából készült 2006-ban.

2. Projektgenerálás, pályázatok lebonyolítása

Az egyes partnertalálkozók célja az is, hogy a Foglalkoztatási Paktum jövőbeni működését megalapozandó, kidolgozásra kerüljenek olyan projektek, amelyek a térség foglalkoztatási helyzetének javítását szolgálják. Az együtt gondolkodás, közös munka elősegítése érdekében kérdőívek és projektsablonok is kerülnek kiküldésre, melyben a Paktum tagok jelezhették, mely projektekben szeretnének részt venni, illetve milyen egyéb pályázati elképzelésekkel rendelkeznek.

 A menedzsment szervezet által megvalósított foglalkoztatási célú pályázatok 2005-2010:

Program

Pályázat címe

Megvalósítás időszaka

Támogatási összeg

ROP

Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen

2005.06.08.–2007.06.08.

49 954 605 Ft

Magyarország-Szlovénia Phare CBC

Szombathely város gazdaságának fejlesztése a Foglalkoztatási Paktum végrehajtása által

2005.05.23.-2006.08.23.

50 195 250 Ft

NYDRMK-MPSZ

„Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen” című projekt működésének módszertani segítése

2007.08.01.-2008.07.31.

6 858 000 Ft

NYDRMK-MPSZ

Helyi mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújtott ingyenes szakmai és foglalkoztatási tanácsadás

2008.08.01.-2009.07.31.

6 993 000 Ft

OFA

A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum partnerség alapú szolgáltatásainak fejlesztése

2008.08.01.-2009.10.31.

9 993 875 Ft

NYDRMK-MPSZ

Ingyenes információnyújtás a vállalkozói kedv növeléséért és a vállalkozások versenyképességéért

2009.08.01.-2010.07.31.

7 702 400 Ft

Baross Gábor

Az ITK szektor Start-up vállalkozásainak segítése innovatív szolgáltatásaik kidolgozásában

2009.08.01.-2011.07.31.

20 961 000 Ft

TÁMOP

Civil összefogás a hátrányos helyzetű nők esélyegyenlőségéért Vas megyében

2010.08.01.-2012.03.31.

39 016 590 Ft

NYDRMK-MPSZ

Ingyenes információnyújtás a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum keretében

2010.08.01.-2011.07.31.

8 000 000 Ft

 3. Tanácsadási, információnyújtási tevékenység

A menedzsment szervezet munkatársai 2007 júliusa óta folytatnak személyes, telefonos és elektronikus vállalkozási és szakértői ingyenes tanácsadás- és információnyújtást a menedzsment szervezet székhelyén magánszemélyek és vállalkozások számára. A tanácsadások számáról, témájáról és az igénybevevőkről a munkatársak rendszeresen forgalmi naplót vezetnek. A gyakran ismételt kérdések publikálásra kerülnek a www.paktum.hu honlapon.

Tanácsadások száma:

- 2007. évben: 363 db

- 2008. évben: 762 db

- 2009. évben: 491 db

- 2010. évben: 324 db

 4. Vas Megyei HR-klub működtetése

2008. év elején a menedzsment szervezet munkatársai személyes interjúkat készítettek a Szombathelyen és környékén működő nagyvállalatok humánerőforrás vezetőivel, mely találkozók célja volt a munkaadói oldal pályaorientációs programba történő bevonása, valamint a Paktum és a vállalatok közötti együttműködés és kommunikáció javítása, igényfelmérés.

A személyes találkozók eredményeként és a felmerült igények kielégítésére a Vállalkozó Központ koordinálásával 2008 decemberében megalakult a térségi HR klub, a helyi nagyvállalatok humánerőforrás szakembereinek részvételével.

A havi rendszerességgel összegyűlő klub célja a helyi foglalkoztatási kérdések, aktualitások megbeszélése az adott téma szakembereivel. A klub segítségével a résztvevők közvetlenül juthatnak információkhoz az aktuális gazdasági helyzetről, foglalkoztatási kérdésekről. A térség humánszakemberei pedig a találkozók során aktuális problémákról, rendeletekről, jogszabályi változásokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlenül a témák szakembereitől hallhatnak hasznos információkat.

 5. Pályaorientációs tevékenység

A Paktum pályaorientációs tevékenységének szerves részét képezte egy „szakma” népszerűsítésére szolgáló promóciós kampány, melyben a Paktum menedzsment szervezet többek között a Weöres Sándor Színházzal és a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával működött együtt. A promóciós kampány során a Paktum menedzsment szervezet támogatásával a Színház „Szakmák színháza” című pályaorientációs programja került népszerűsítésre szórólapokon, plakátokon, honlapokon keresztül.

 6. Rendezvényszervezési tevékenység

- Foglalkoztatási/Munkáltatói Fórumok szervezése

A Foglalkoztatási Fórum biztosítja a Paktum nyilvánosságát és társadalmasítását. A Fórum nyilvános, ülésén bárki részt vehet. A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum megalakulása óta összesen 7 db széles körű érdeklődéssel zajlott Fórum szervezésére került sor.

- Workshop-ok, partnertalálkozók szervezése

A rendszeresen szervezett munkatalálkozókon a projekt menedzsment folyamatosan beszámol a Paktum tagok részére az elvégzett tevékenységekről. Az összejövetelek során megfogalmazásra kerülnek az aktuális problémák, feladatok, javaslatok, tevékenységek a jövőbeni sikeres munka és a Paktum szolgáltatásainak bővülése érdekében.

- Irányító Csoport-ülések szervezése

A 12 tagú testület ellátja a Foglalkoztatási Paktum irányítását, képviseletét; véleményezi az üléseken napirendre kerülő szakmai anyagokat, előterjesztéseket; kezdeményezi a Foglalkoztatási Paktum céljai és működése érdekében megvalósuló projektek elkészítését és végrehajtását. Évente legalább 4 rendes ülést tart.

7. Honlap működtetése

A Paktum saját honlapján, a www.paktum.hu oldalon a menedzsment szervezet rendszeresen hírlevelet jelentet meg az aktuális, Paktum tagokat érintő eseményekről, új információkról, pályázati lehetőségekről, valamint havi frissítéssel aktuális foglalkoztatási témájú gyűjtött és saját szakmai cikkek kerülnek megjelentetésre. Az írásos anyagok mindenki számára értékes és aktuális információkat tartalmaztak a munkaerő-piac híreiről, változásairól és a szélesebb kört érintő kérdésekről.

Emellett a saját magyar nyelvű honlappal nem rendelkező nagyvállalatok számára a honlapon a menedzsment szervezet biztosított egy új felületet, melyben lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, így az általuk meghirdetett állásokra jelentkezők sem egy ismeretlen céggel kerülnek az esetleges interjúk során kapcsolatba.

A honlapon működik, és folyamatosan frissítésre kerül egy felmérés eredményeként elkészült munkaerő keresleti - képzési kínálati adatbázis. Ez az új felület tartalmazza a Paktum tagok és egyéb, egy korábbi felmérésben részt vevő helyi vállalkozások számszerűsített munkaerő-keresletét végzettségek szerinti csoportosításban.

 8. Egyéb szakmai tevékenységek

- A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum belső tanácsadói potenciáljának feltérképezése

2008-2009. évben a menedzsment szervezet a Paktum tagok körében készített egy kérdőíves felmérést, mely során letisztult, hogy melyek az adott szervezetek főbb tevékenységei, milyen témakörben igényelnének újabb információkat, szakmai segítségnyújtást, illetve hogy milyen témakörben képesek szakértői tanácsadást nyújtani, mentorálni. A kérdőívezés eredményeként elkészült egy adatbázis is, mely a Paktum belső tanácsadói potenciálját tartalmazza. Az adatbázis a honlap „Tanácsadás” menüpontjában elérhető.

- Paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

2008-2009. évben a menedzsment szervezet közel 40 mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve szövetkezetet kérdezett meg kérdőíves felmérés formájában. A felmérés célja az volt, hogy a megkérdezett gazdálkodó szervezetek szükségleteit a menedzsment szervezet beazonosítsa annak érdekében, hogy a Paktum testre szabottan és szükséges módon és időben tudja elősegíteni ezen foglalkoztatók fennmaradását, fejlődését a foglalkoztatás fenntartása és növelése érdekében.

A kérdőíves szükségletfelméréssel párhuzamosan elkészült az az adatbázis, amely azokat a szervezeteket tartalmazza, amelyek valamilyen szolgáltatást nyújtanak a célcsoportba tartozó vállalkozások számára. Az adatbázis eligazítást nyújt a cégek számára, hogy hova, mely szervezetekhez fordulhatnak különböző problémáikkal. Az adatbázis a www.paktum.hu honlapon a „Tanácsadás” menüpontban is megjelenítésre került.

- Munkaerő keresleti - képzési kínálati adatbázis létrehozása

A Paktum tagok és a menedzsment szervezettel együttműködő vállalkozások körében 2008-2009. évben készített hiányszakmákra vonatkozó kérdőíves felmérés és a képzési kínálat feltérképezésének eredményeként létrejött munkaerő keresleti - képzési kínálati adatbázis a honlapon működik, és folyamatosan frissítésre kerül. Az új felület tartalmazza a Paktum tagok és egyéb, a felmérésben részt vevő helyi vállalkozások számszerűsített munkaerő-keresletét végzettségek szerinti csoportosításban és a képző intézmények képzési kínálatát. A keresett álláshelyek tartalmazzák a velük szembeni elvárásokat, illetve az elérhetőségeket, melyeken keresztül közvetlenül lehet jelentkezni az adott állásra.

Belépés  |  Linktár  |  Partnerek  |  Kapcsolat  |  Felhasználási feltételek  |  Adatvédelmi nyilatkozat
Copyright © 2008 Paktum.hu - WebMark Hungary
Képgalériák
» Legfrissebbek:
» További galériák
Események
<< 2022. október >>
H K SZ CS P SZO V
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Események
» Munkáltatói Fórum és Állásbörze 2012. március 7-én
2012.03.01
» Sikeresen befejeződött a Gyógymasszőr OKJ képzés a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító számú pályázat keretében
2012.02.16
» Sikeresen befejeződött a Szociális gondozó és ápoló OKJ képzés a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító számú pályázat keretében
2011.12.13
» Partnerségi szeminárium 2011. november 2-án a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító számú pályázat keretében
2011.11.07
» Szakmai tanulmányút Szlovéniában a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító pályázat keretében
2011.11.04
» Összes esemény
Webmark Hungary Bt.
 
Kapcsolat Partnerek Linktár