Események archív
Hírek, információk
Bemutatkozás
Foglalkoztatási paktumok
Projektek, pályázatok
Tanácsadás
Keres-kínál
Pályaorientáció
Dokumentumtár
Galéria
Vas megyei HR-klub
 
Név:
E-mail:
Cím: 9700 Szombathely,
Petőfi Sándor u. 1/B.
Telefon: 06-94/326-048
Fax: 06-94/326-049
E-mail: komlenecz kukac vas-hvk pont axelero pont net
 

Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása

A Regionális Fejlesztés Operatív Program támogatásával 2005. október 1-jén a Vállalkozói Központ épületében létrehozott Paktum Koordinációs Iroda a ROP-os pályázat lejárta után is tovább folytathatta tevékenységét a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás segítségével.
A program befejezésekor a koordinációs iroda személyi összetétele megváltozott. A munkában a kezdetektől közreműködő Komlenecz Ildikó mellett, 2007. augusztus 1-jétől Prépost Hajnalka vett részt.

A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum szakmai szolgáltatásainak bővítése érdekében, a Vállalkozói Központ, mint a Paktum menedzsment szervezete a térségben működő vállalkozások számára ingyenes, célzott pályázatfigyelési szolgáltatást, valamint ingyenes vállalkozási és szakértői tanácsadást nyújtott pályázati lehetőségek, munkajog, adózás, vállalkozásindítás, illetve külföldi munkavállalás témakörében.

2007. augusztus 1. – 2008. július 31. közötti időszakban:
- tanácsadói napok száma: 249 nap
- tanácsadások időtartama: 455 óra

Az elmúlt év során a koordinációs iroda munkatársai által nyújtott vállalkozási tanácsadások száma: 233 db.

A vállalkozásokat érintő tanácsadások az adott időszakban leginkább az aktuális uniós pályázati lehetőségek témakörében történtek. Ezen belül túlnyomó részt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program, illetve a Gazdaságfejlesztés Operatív Program keretén belül kiírt mikro-, kis-, és középvállalkozásokat érintő technológiai fejlesztésekre, beruházásokra irányuló intézkedések érdekelték a vállalkozókat.

Az elmúlt év során a koordinációs iroda munkatársai által nyújtott szakértői tanácsadások száma: 130 db.

Szakértői tanácsadások főként munkajog, adózás, vállalkozásindítás témakörben történtek, illetve gyakran kértek segítséget a pályázatokhoz, hitelkérelemhez szükséges üzleti terv összeállításához.

Az elmúlt időszakban a koordinációs iroda munkatársai a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum keretében kidolgozott helyi foglalkoztatási stratégiában szereplő projektötletek előkészítésével, kidolgozásával, benyújtásával is foglalkoztak.

Több projektötlet kidolgozása és megvalósítása kezdődött meg.

Az egyik a „Hálózati együttműködés erősítése – integrált szolgáltatásfejlesztés” című pályaorientációs projektelképzelés, melynek alapvető célja a szakképzés átformálása, a hiányszakmáknak megfelelő képzések szervezése, valamint a szakma, szakképzés népszerűsítése a vas megyei 7-8. osztályos általános iskolás tanulók, illetve szüleik körében. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: szakmát népszerűsítő plakátok elhelyezése a városban, illetve keresleti-kínálati adatbázis létrehozása (képzések-cégek munkaerőigénye). A projektbe bevonandó partnerek: Szombathely MJV, TISZK, Munkaügyi Központ, FIT, képző intézmények, helyi vállalkozások, Vállalkozói Központ.
2008. év elején a koordinációs iroda munkatársai személyes interjúkat készítettek a Szombathelyen és környékén működő nagyvállalatok humánerőforrás vezetőivel (mely találkozók célja volt a munkaadói oldal pályaorientációs programba történő bevonása, valamint a Paktum és a vállalatok közötti együttműködés és kommunikáció javítása, igényfelmérés).
Az adott időszakban több szakmai workshop rendezésére is sor került.

A tevékenységek eredményeként elkezdődött a keresleti-kínálati adatbázis létrehozása (képzések-cégek munkaerőigénye), a vállalatok bemutatkozása, illetve a program ismertetése és népszerűsítése a www.paktum.hu internetes oldalon, amely az elmúlt időszakban tartalmában és struktúrájában is megújult.

2007. december 5-i határidővel kidolgozásra és benyújtásra került az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett pályázati felhívásra „A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum partnerség alapú szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat, mely az OFA 2008. április 7-i tájékoztatása alapján támogatásban részesült.

A projekt megvalósításának időszaka: 2008. augusztus 1. – 2009. október 31.
Projekt összköltsége: 11.757.500 Ft
Igényelt támogatás összege: 9.993.875 Ft (85%)
Saját forrás: 1.763.625 Ft (15%)
A projekt tevékenységei:
1. A Paktum szakmai szolgáltatásainak fejlesztése: személyes és elektronikus vállalkozási és szakértői tanácsadás, információnyújtás, projektfejlesztés, rendezvényszervezés, felmérés készítése, szabad munkahelyek feltérképezése, adatbázis létrehozása,
2. Paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára: szükségletek beazonosítása, meglévő csatornák beazonosítása, adatbázis készítése, promóció
3. Hálózati együttműködés erősítése – integrált szolgáltatásfejlesztés: hiányszakmák feltérképezése, rendezvényszervezés, keresleti-kínálati adatbázis létrehozása, promóció
4. Foglalkoztatási célú projektek kidolgozása (a pályázat során végzett tevékenységek tapasztalataira, eredményeire építve – megírásra és lehetőség szerint benyújtásra kerül két olyan projekt, amely ezen program elemeinek továbbfejlesztése).

2007. november 15–i határidővel kidolgozásra és benyújtásra került a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által „A versenyképes vállalkozói tudás támogatására a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból” meghirdetett pályázati felhívásra. A projekt célja a vas megyei - elsősorban építőiparban, öko-turisztikában és informatikai ágazatban működő - kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését, a vállalkozói készségek fejlesztését, az üzleti kapcsolatok építését, a hálózatosodást, valamint az EU piaci rések feltárását és a piaci expanziót támogató ismeretek elsajátítását elősegítő szakma-specifikus témájú rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése valamint információs szolgáltatás nyújtása. A projekt eredményeként 6 információs nap (előadásokkal, workshopokkal), 3 tanácsadói nap és 3 szakkiadvány elkészítése valósulna meg, valamint az információs kiadványok elektronikusan a www.paktum.hu honlapról is letölthetőek lennének.

2008. februárjában kidolgozásra és benyújtásra került a GOP felhívására egy kezdő vállalkozók ösztönzésére és rugalmas tanácsadási támogatására irányuló pályázat. A projekt célja a vállalkozások számára szükséges, jelenleg szétszórtan megtalálható információk összegyűjtése, csoportosítása, értelmezése, kiegészítése és a vállalkozókhoz való eljuttatása.
A projekt megvalósításának időszaka: 2009. január 1. – 2010. december 31.
A projekt tervezett tevékenységei:
- tanácsadás: folyamatos, ingyenes online és telefonos tanácsadás 2 éven keresztül területi és időbeli korlát nélkül.
- PR kampány: honlapunkon egy olyan kampány indítására, mely a vállalkozói léttel foglalkozik, imázsát erősíti, és társadalmi értékként jeleníti meg.
- PR kiadvány: A színvonalas és átfogó kiadványban az információk beszerzési forrásai kapnak helyet, tehát nem vesztik aktualitásukat több éven át.

2008. augusztus 11-i határidővel a koordinációs iroda pályázatot dolgoz ki és nyújt be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett „A foglalkoztatást elősegítő tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció támogatása” című pályázati felhívásra.
A projekt célja, hogy a projekt tevékenységek végrehajtásával országosan ismertté és népszerűvé tegye a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott Munkahelyteremtő támogatásokat. A projekt hosszú távú, általános célja, hogy minden potenciális érdekelthez eljusson a számára megfelelő szintű, tartalmú és mennyiségű információ a Munkaerőpiaci Alapból származó munkahelyteremtő támogatásokról és aktívan beépüljenek gazdasági szereplők tervezésébe, számoljanak velük, valamint a gazdasági élet aktív és mindenki által ismert és hallott fogalmává/konstrukciójává váljanak. A projekt tevékenységei: országos kommunikációs road-show-k szervezése, honlap kialakítása, szórólapok, kiadványok, reklámtárgyak készítése és terjesztése.

A tanácsadások során egyre többen kerestek meg minket az ausztriai munkavállalással és vállalkozással kapcsolatban. Általánosan elmondható, hogy nem ismertek a külföldi munkavállalás, szolgáltatásnyújtás és vállalkozásalapítással kapcsolatos jogi szabályozások, kötelezettségek, jogok és lehetőségek. A szükséges információk csak nehezen összeszedhetőek, alkalmazhatóak. Mivel Szombathely mindössze 15 km-re fekszik az osztrák határtól, így a szombathelyi vállalkozásoknak, munkavállalóknak potenciális piacot jelent Ausztria. A fentiek fényében mindenképp szükségesnek tartjuk egy erre vonatkozó központi információs és tanácsadói egység létrehozását, melyre most támogatás nyílik az ETE Ausztria-Magyarország Operatív Program 2007-2013 keretében. Elindult a pályázat beadása érdekében egy projekttervezési és partnerkeresési folyamat, melyben a menedzsment iroda munkatársai is részt vesznek. A projekttel kapcsolatos eddigi megbeszélések alapján körvonalazódik, hogy több megyét érintő és több éves nagyprojektről lenne szó, mely tartalmazna tanácsadást, információs anyagok, tréning anyagok elkészítését, valamint osztrák-magyar gazdasági és munkakapcsolatok létrehozását elősegítő intézkedéseket is. A pályázat várhatóan az ősz folyamán kerül beadásra.

Az adott időszakban a koordinációs iroda munkatársai számos workshop-on, szakmai megbeszélésen, partnertalálkozón, Paktum Irányító Csoport ülésen vettek részt, melyek eredményeként a Paktum menedzsment szervezete sikeres együttműködést alakított ki a munkaerő-piaci szempontból meghatározó szakemberekkel és szervezetekkel.

A projekt során kialakult partnerség további működtetése is megalapozott, hiszen az együttműködésnek köszönhetően sikerült egy újfajta gondolkodásmódot, a közös érdekek együttes képviseletét meghonosítani a város munkaerő-piaci szempontból releváns képviselői között, melynek köszönhetően közös munkára és célokra alapozott projektek kerültek, illetve kerülnek kidolgozásra.

Az elmúlt időszak egyik legfontosabb eredményének és elismerésének értékeljük, hogy a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktumot a 2007. év legjobb kistérségi programját elismerő Területfejlesztési Nívódíjra jelölte.

Belépés  |  Linktár  |  Partnerek  |  Kapcsolat  |  Felhasználási feltételek  |  Adatvédelmi nyilatkozat
Copyright © 2008 Paktum.hu - WebMark Hungary
Képgalériák
» Legfrissebbek:
» További galériák
Események
<< 2022. október >>
H K SZ CS P SZO V
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Események
» Munkáltatói Fórum és Állásbörze 2012. március 7-én
2012.03.01
» Sikeresen befejeződött a Gyógymasszőr OKJ képzés a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító számú pályázat keretében
2012.02.16
» Sikeresen befejeződött a Szociális gondozó és ápoló OKJ képzés a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító számú pályázat keretében
2011.12.13
» Partnerségi szeminárium 2011. november 2-án a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító számú pályázat keretében
2011.11.07
» Szakmai tanulmányút Szlovéniában a TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0005 azonosító pályázat keretében
2011.11.04
» Összes esemény
Webmark Hungary Bt.
 
Kapcsolat Partnerek Linktár